Vedení účetnictví a daňové evidence

Všeobecné konzultace – povinnost vést účetnictví, v jakém rozsahu, zákonné povinnosti – audit a jiné; poradenství při výběru vhodného účetního SW, implementace účetního SW.
Vedení účetnictví – faktické vytváření a účtování účetních dokladů, účetní výkazy pro veškeré uživatele (FÚ, banky, majetek...).
Účetní poradenství – zastupování před úřady (zejména FÚ, OSSP, ZP) v oblasti účetnictví a daňové evidence (registrace, komunikace atd.), sestavení žádostí o úvěry, dotace (ze státního rozpočtu nebo ze strukturálních fondů EU).
Sestavení daňového přiznání (dále jen "DAP") ze všech druhů daní – dodržení stanovených termínů, úplnost DAP atd.