Personální a mzdové poradenství

Komplexní zpracování mezd – zpracování mezd v měsíční, hodinové sazbě
– zpracování mezd pro malé i velké organizace
– zpracování výkazů pro úřady správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny

Jednání a provádění kontrol správy sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven a finančních úřadů v oblasti mezd.
– Roční zúčtování daně
– Příprava platebních příkazů a jiné komunikace pro elektronický styk
– Poradenství v oblasti mezd a dovolených
– Evidence platových výměrů
– Evidence a kontrola prohlášení k nezdanitelným položkám
– Personální evidence
– Použití služebních aut pro soukromé účely
– Školení zaměstnanců a přezkoušení řidičů
– Stravenky