Daňové poradenství

Položka Cena
Sestavení DAP z příjmů fyzických osob – souběh závislé činnosti  
    ... předání podkladů do 29.2. 500,–
  ... předání podkladů po 1.3. 1 000,–
  ... předání podkladů po 31.3. (odklad) 2 000,–
Sestavení DAP z příjmů FO, včetně přehledů SP a ZP pro daňové rezidenty ČR s příjmy v ČR (bez vedení účetnictví nebo daňové evidence)  
  ... předání podkladů do 29.2. 1 500,-
  ... předání podkladů po 1.3. 2 000,-
  ... předání podkladů po 31.3. (odklad) 2 500,-
Sestavení DAP z příjmů právnických osob  
  ... předání podkladů do 29.2. 5 000,–
  ... předání podkladů po 1.3.  
  ... předání podkladů po 31.3. (odklad) 10 000,–
Konzultace - daňový poradce senior (komunikace v anglickém nebo německém jazyce) 1 500,– Kč / hod.
Konzultace - daňový poradce 1 000,– Kč / hod.